Therapievormen

CREATIEVE BEELDENDE THERAPIE

Met verf, klei, stift en stof kun je uitdrukken wat er in je leeft zonder dat er woorden nodig zijn. De manier waarop je dat doet vertelt ook hoe jij je beweegt in jouw verhaal. Door het aanbod van verschillende materialen, technieken en instructies kom je verder in je proces. Je vindt helderheid, inzicht en woorden. Je hoeft niet creatief te zijn om van deze vorm van therapie gebruik te maken, het gaat om het proces, niet om een mooi resultaat. Deze vorm van werken is met name heel geschikt als de problematiek moeilijk te verwoorden is of als je juist teveel in je hoofd zit.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren is een communicatietechniek die zich in dit geval richt op het onderzoeken van je beleving. Met NLP gaan we na vanuit welke gedachtewereld je handelt en op welk terrein jouw probleem zich afspeelt. Daarna worden eventuele hindernissen aangepakt. Vervolgens gaan we na welke aspecten van je sterke kanten bruikbaar zijn voor jouw vraag, om dan de voor jou passende oplossing te bereiken. NLP is tevens een krachtig instrument om zicht te krijgen op je toekomst. We kunnen nagaan wat voor jou echt belangrijk is, je doel(en) formuleren en daar gericht naartoe werken.

HYPNOTHERAPIE

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van hypnose. Maar wat is dat nu eigenlijk? In hypnose ben je in een toestand waarbij je gericht bent op je innerlijke beleving. Zo kun je ongestoord door de buitenwereld op zoek gaan naar jouw werkelijkheid, ervaringen en besluiten. Met behulp van hypnotherapie kun je ervaringen in een ander licht plaatsen, traumatische gebeurtenissen verwerken en kun je zo met jezelf om leren gaan dat je herkent wat je behoeften zijn en hoe je die in kunt vullen. Tevens ontstaat hierdoor een beter evenwicht tussen je handelen en denken.

MENTALISEREN ONDERSTEUNENDE THERAPIE

Het mentale gebied is het geheel van gevoelens en gedachten wat leidt tot ons gedrag in de buitenwereld. Populair gezegd: dat wat zich tussen onze oren bevindt.
Mentaliseren doen we als we ons gevoel verwoorden. Je kunt de ervaring van jezelf mentaliseren maar ook hoe je anderen beleeft.
In het herkennen en verwoorden van gevoel en beleving kunnen ‘vertaalfouten’ optreden. Deze zijn ontstaan doordat niet voldaan is aan één of meer basisbehoeftes.

De basisbehoeftes zijn:
• Veilige hechting, acceptatie, fysieke verzorging en koestering
• Autonomie, competentie en identiteitsgevoel
• Vrijheid om je behoeftes en emoties uit te drukken
• Spontaniteit en spel
• Realistische grenzen en zelfcontrole

Als hier niet volledig aan voldaan is, ontwikkel je je op een bepaalde manier om jezelf te beschermen. Die manier is in je huidige leven niet altijd meer functioneel. Ik help je bij het ontdekken en herstellen van diep onbewuste lagen in jezelf die beschadigt zijn doordat niet voldaan is aan alle basisbehoeftes.

VERHALENTHERAPIE

Bij verhalentherapie maken we gebruik van sprookjes en andere symbolische verhalen. Door je te richten op dat gedeelte van je functioneren waar je problemen ervaart, kan de onbewuste symboliek vorm krijgen in het verhaal. Als mentaal raadsvrouw bied ik vervolgens suggesties aangaande de betekenis van je verhaal aan, of een symbolische oplossing. De verhalentherapie is ontstaan uit de gedragstherapie, waarbij een vorm gezocht is voor het werken met kinderen vanaf 5 à 6 jaar. Deze vorm van werken is met name heel geschikt als de problematiek moeilijk te verwoorden is.

Deze benaderingen van de innerlijke werkelijkheid vullen elkaar in de praktijk naadloos aan tot een verrijkende ervaring waarna je weer prima verder kunt met je leven.

 

Mentaal Raadsvrouw                                       Agnes Turksma                                     De Vaktherapeut voor innerlijke roerselen