Mentaliseren Ondersteunende Therapie

Het mentale gebied is het geheel van gevoelens en gedachten wat leidt tot ons gedrag in de buitenwereld. Populair gezegd: dat wat zich tussen onze oren bevindt.
Mentaliseren doen we als we ons gevoel verwoorden. Je kunt de ervaring van jezelf mentaliseren maar ook hoe je anderen beleeft.
In het herkennen en verwoorden van gevoel en beleving kunnen ‘vertaalfouten’ optreden. Deze zijn ontstaan doordat niet voldaan is aan alle basisbehoeftes.

De basisbehoeftes zijn:
• Veilige hechting acceptatie fysieke verzorging en koestering
• Autonomie, competentie en identiteitsgevoel
• Vrijheid om je behoeftes en emoties uit te drukken
• Spontaniteit en spel
• Realistische grenzen en zelfcontrole

Als hier niet volledig aan voldaan is, ontwikkel je je op een bepaalde manier om jezelf te beschermen. Die manier is in je huidige leven niet altijd meer functioneel. Ik help je bij het ontdekken en herstellen van diep onbewuste lagen in jezelf die beschadigt zijn doordat niet voldaan is aan alle basisbehoeftes.

 

Mentaal Raadsvrouw                                       Agnes Turksma                                     De Vaktherapeut voor innerlijke roerselen